MELDPUNT INTEGRITEIT

Bij Sneeuwsport Vlaanderen en Xbrigade geloven we sterk in “praten”. Praten helpt!
Als er iets op je lever ligt moet je dit kunnen ventileren. Veelal kan je dit niet meteen outen binnen je eigen omgeving, daarom kan het nuttig zijn om onze API (aanspreekpunt integriteit) te contacteren. Deze persoon werkt als de vertrouwenspersoon voor jouw problemen binnen onze sport.

De thema’s zijn zeer breed. Kortom, voel je jezelf niet goed door een bepaald incident of voorval in je club, tijdens je training of wedstrijd, zelfs thuis kunnen er incidenten voorvallen die nodig zijn om met een vertrouwenspersoon te delen.

Sneeuwsport Vlaanderen en Xbrigade hanteren met een ethische commissie een handelingsprotocol en aanmeldpunt een vertrouwelijke manier om je probleem aan te kaarten. Dit gebeurt in alle discretie, daar kan je van op aan!
In samenspraak worden enkele vervolgstappen uitgewerkt om jouw probleem aan te pakken.

De verschillende thema’s waarover dit onder meer kan gaan, kan je hier terugvinden: https://www.ethischsporten.be/themas/

  • Fysiek en psychisch geweld
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • Pesten
  • Gendergelijkheid, holibi’s en transgender
  • Fair Play, respect en solidariteit, rechten van het kind

De ethische & geschillencommissie werkt het integriteitsbeleid uit dat Sneeuwsport Vlaanderen en Xbrigade bedachtzaam hanteren. In geen geval worden jouw vertrouwelijke meldingen gedeeld met deze commissie, onze API handelt in alle discretie. De commissie maakt, evalueert en stuurt de procedures bij die ons integriteitsbeleid voorschrijft.

In het kader van ‘Ethisch Verantwoord Sporten’ pleit Sneeuwsport Vlaanderen voor de aanstelling van een Aanspreek Punt Integriteit (API) binnen elke club. Deze persoon zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de API en opgestelde gedragsregels. De (club-)API kan een bestuurslid, vrijwilliger, ouder, … zijn. De belangrijkste taak van een (club-)API is een luisterend oor hebben en de zaak zelfstandig kunnen oplossen.

Onze Xbrigade API’s zijn :

Sandra Rottiers (mama van Lars en Lenn Schepmans – ski en snow 14+)

Frank Lambrechts (papa van Rikke en Ditte – BataljonG).

Viktor Uyttersprot (coach en bestuurslid van XBrigade).

Allen zijn heel vaak aanwezig in de kantine/Coronabar tijdens de trainingen en events, spreek hen gerust aan of stuur hen een mailtje.

Contacteer Frank
Contacteer Sandra
Contacteer Ombudsdienst
© XBrigade, ASP